Fagkode Navn Snitt
MRK2020 International Business 3.36
MRK8001 Markedsføring 2.56
MTS6510 Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomi 3.72
ORG2002 Foretaksstrategi 2.71
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus 1.87
SMF2062 Markedsføring 3.06
SMØ1001 Mikroøkonomi 2.77
SMØ2001 Makroøkonomi 2.95
SMØ2020 Welfare Economics 2.67
SMØ3015 Penger, kreditt og valuta 3.25
SMØ3020 Anvendt mikroøkonomi 3.03
SMØ8001 Makroøkonomi 2.88
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 2.34
SØK1001 Matematikk for økonomer 2.88
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 2.22
SØK1004 Statistikk for økonomer 2.60
SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi 2.91
SØK2005 Finansmarkeder 2.46
SØK2501 Semesteroppgave i samfunnsøkonomi 4
SØK3001 Økonometri I 2.54
<< 2 av 237 >>