Fagkode Navn Snitt
AF3000 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 4.20
BØA2020 Decision Modelling and Optimization 3.48
BØA2033 Årsregnskap 2.51
BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring 3.46
BØA3025 Personlig økonomi 3.19
BØA3045 Skatterett revisjon 2.52
JUR2001 Rettslære 3.13
SP201705 Hjemmebaserte helsetjenester 4. semester (10 uker) -
SP301605 Kirurgisk avdeling med spesialenheter 6. semester (10 uker) -
BØA8003 Finansregnskap med analyse 2.36
BØA8004 Finansielle emner 1.97
FIN3900 Masteroppgave i finansiell økonomi 3.98
INT2020 Introduction to Norway and Norwegian Economy -
INT3001 Etikk 2.86
IØ1000 Ledelse i praksis -
MET1001 Matematikk 2.46
MET1002 Statistikk - grunnkurs 2.53
MET2010 Anvendt statistikk 3.29
MET3001 Samfunnsvitenskapelig metode 2.78
MPA12 Organisasjon og ledelse 3.43
<< 1 av 253 >>