Velkommen til nye grades.no!

Har du ris, ros, eller andre tilbakemeldinger? Vi ønsker gjerne å høre hva du mener!

Grades.no

⚠️ Grunnet at vår tidligere datakilde (NTNU Karstat) har blitt avviklet, så mangler vi en datakilde som oppdateres ofte. Vi er klare over at grades.no mangler data på noen fag etter 2020 og jobber med saken! Fag som har oppdatert statstikken sin etter 2020 kan også vise feil tall.

Mest populære emner