Mest populære emner ved NTNU

FagkodeNavnSnitt
TMA4100Matematikk 12.20
TMA4105Matematikk 22.07
TDT4105Informasjonsteknologi, grunnkurs2.59
TMA4115Matematikk 32.54
TMA4245Statistikk2.29
MFEL1010Innføring i medisin for ikke-medisinere0.34
TDT4110Informasjonsteknologi, grunnkurs2.93
TIØ4258Teknologiledelse3.30
TDT4120Algoritmer og datastrukturer1.99
EXPH0004Examen philosophicum for naturvitenskap og teknologi2.61
TMA4240Statistikk2.21
TMA4110Matematikk 32.53
TEP4100Fluidmekanikk1.90
TDT4100Objektorientert programmering2.24
TMA4130Matematikk 4N2.36
HLS0001Introduksjon til helsefremming3.37
TDT4102Prosedyre- og objektorientert programmering2.57
TKT4116Mekanikk 12.81
TTM4100Kommunikasjon - Tjenester og nett2.88
EXPH0003Examen philosophicum for humaniora og samfunnsvitenskap2.15