Velkommen til nye grades.no!

Har du ris, ros, eller andre tilbakemeldinger? Vi ønsker gjerne å høre hva du mener!

Om siden

Hvor hentes informasjonen fra?

Karakterstatistikk er hentet fra NTNU Karstat (ikke lenger tilgjengelig)

Emneinformasjon er hentet fra NTNU API

Grades.no har et åpent API!

Ønsker du å lage en applikasjon som drar nytte av emneinformasjon eller karakterstatistikk? Vi har et åpent API du kan bruke!

Dokumentasjon for API-et finner du her (Swagger)

API-et finner du her

Historie

Universitetsavisa har også skrevet en kort artikkel om nettsiden og dens historie:
Denne tjenesten gjør at du kan sjekke karakterene i alle emner

Kode

Grades.no er åpen kildekode, og alt ligger tilgjengelig på Github. Prosjektet er delt i to, `gradestats` som er back-end og `gradestats-app` som er front-end.

Utviklere

Prosjektet er utviklet flere "generasjoner" med studenter siden 2013.

Det ble startet av en gruppe frivillige før det ble overført til Linjeforeningen Online i 2017

Med støtte fra

Nettsidene vedlikeholdes og driftes as Linjeforeningen Online.

Dotkom

Trondheim, Norway

dotkom@online.ntnu.no

74

Drifts- og utviklingskomiteen i Online, linjeforeningen for Informatikk ved NTNU.