Fagkode Navn Snitt
MRK1001 Markedsføring - grunnkurs 2.68
MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging 3.24
MRK2020 International Business 3.45
MRK8001 Markedsføring 2.56
MTS6510 Strategi, organisasjons- og ledelsesteori, og bedriftsøkonomi 3.72
ORG2002 Foretaksstrategi 2.71
SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjus 1.89
IMT4222 COSI/CIMET Industrial Project 3.89
SMF2062 Markedsføring 3.06
SMØ1001 Mikroøkonomi 2.77
SMØ2001 Makroøkonomi 2.95
SMØ2020 Welfare Economics 2.67
SMØ3015 Penger, kreditt og valuta 3.25
SMØ3020 Anvendt mikroøkonomi 3.03
TIØ4853 Eksperter i team - Grønn verdiskapning og samfunnsansvar 4.20
NFF0301 Norskkurs for flyktninger 1.94
SMØ8001 Makroøkonomi 2.88
SØK1000 Innføring i samfunnsøkonomi 2.34
SØK1001 Matematikk for økonomer 2.87
SØK1002 Mikroøkonomisk analyse 2.22
<< 2 av 244 >>