Teknisk info

Django

Django brukes som backend for å håndtere database kall og data validering.

Bootstrap

Bootstrap benyttes for at siden skal være responsive og tilpasse seg ulike skjermstørelser. Dette gjør at siden også kan brukes på smarttelefoner uten noe ekstra styr.

JqPlot

JqPlot lager grafene som viser karakter statistikken.

Informasjon

Karakterstatistikk

Inneholder karakterstatistikk for alle fakultetene på NTNU.

Faginformasjon

API som tilbyr innformasjon om fagene som går på NTNU.