Fagkode Navn Snitt
TIØ4850 Eksperter i team - Prosjektlandsbyen 3.97
TIØ4851 Eksperter i team - Kommersialisering av teknologi 4.17
TIØ4852 Eksperter i team - The Big Bang of Internet - teknologi og tjenester i takt 4.30
TIØ4900 Investering, finans, økonomistyring, masteroppgave 4.46
TIØ4905 Anvendt økonomi og optimering, masteroppgave 4.43
TIØ4920 Prosjektledelse, masteroppgave 3.63
TIØ4925 Helse, miljø og sikkerhet, masteroppgave 4.06
TIØ4945 Innovasjon og entreprenørskap, masteroppgave 4.22
TIØ5210 Program- og porteføljeledelse 3.42
TIØ4105 Industriell økonomisk styring 2.74
TIØ4120 Operasjonsanalyse, grunnkurs 2.58
TIØ4130 Optimeringsmetoder med teknisk-økonomiske anvendelser 2.52
AAR4900 Arkitektur B 3.79
AE201906 Budsjettering og lønnsomhetsanalyser 1.75
BØA3031 Sport Business and Economics 2.99
BØA3050 Innføring i økonomistyring 3.32
BØA8001 Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap 2.24
BØA8002 Driftsregnskap og budsjettering 2.26
AAR4901 Arkitektur C 3.76
IØ8303 Energimarkeder 3.95
<< 4 av 253 >>