Fagkode Navn Snitt
SØK1004 Statistikk for økonomer 2.61
TBA4905 Bygnings- og materialteknikk, masteroppgave 3.87
SØK1101 Miljø- og ressursøkonomi 2.92
SØK2005 Finansmarkeder 2.46
SØK2501 Semesteroppgave i samfunnsøkonomi 4
SØK3001 Økonometri I 2.49
SØK3004 Videregående matematisk analyse 2.32
TIØ4505 Anvendt økonomi og optimering, fordypningsemne 3.36
SØK3900 Masteroppgave i samfunnsøkonomi 3.72
TIØ4140 Prosjektfinans og -analyse 2.45
TIØ4150 Industriell optimering og beslutningsstøtte 2.78
TIØ4165 Markedsføringsledelse for teknologibedrifter 4.15
TIØ4175 Innkjøps- og logistikkledelse 3.14
TIØ4200 Sikkerhetsledelse 3.60
TIØ4205 Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring 3.16
TIØ4215 Kontraktsrett og kontraktsforhandlinger 3.24
TIØ4235 Industriell markedsføring og internasjonal handel 3.78
TIØ4250 Entreprenørskap - Venture CUP 3.81
TIØ4285 Produksjons- og nettverksøkonomi 3.75
TIØ4300 Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft 3.69
<< 3 av 253 >>