Fagkode Navn Snitt
AAR4870 Prosjekteringsmetoder og programmering 3.41
AAR4890 Visuell kommunikasjon 1B, teori og eksperiment 4.30
AAR4895 Visuell kommunikasjon 3 3.60
ALIT2202 Fordypningsemne i litteratur før 1800 3.40
AAR4937 Omgivelser, kreativitet og dybde -
BK1050 Introduksjon til grafiske teknikker -
BK1160 Introduksjon til fagstudie -
BK2300 Kunstnerisk utvikling 1 -
BK2500 Kunstnerisk utvikling 3 -
BK3150 Advanced Artistic Work 1A -
BK3152 Avansert kunstnerisk arbeid 3 -
EIT3005 Eksperter i team - Kommunikasjon 4.32
EIT3006 Eksperter i team - Forbruk - design - livsstil 4.69
EIT3007 Eksperter i team - Kultur og næring 4.20
BK3170 Art and Common Space 1 -
BK3171 Art and Common Space - Theory 1 -
BK4100 Arkitektur og foto - en introduksjon til historie, teori og praksis i arkitekturfotografi -
FP4100 Arkitektur og stedsforming 3.74
FP4300 Prosjektoppgave i fysisk planlegging 3.49
ALIT2201 Fordypningsemne i litteraturteori 3.27
<< 4 av 201 >>