Fagkode Navn Snitt
AAR4500 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - Åpent tema 3.38
AAR4505 Arkitektur A 3.88
AAR4507 Arkitektur D 3.78
AAR4510 Prosjektering av boliger og boligområder 3.14
AAR4525 Byøkologisk planlegging i utviklingsland. Prosjekt 4.04
AAR4540 Metamorfose. Prosjekt- og eiendomsutvikling 3.80
AAR4551 Transformasjon og bygningsvern. Bevaring og utvikling av eksisterende bygningsmiljø 3.18
AAR4570 Visuell kommunikasjon 1A, teori og eksperiment 4.30
AAR4800 Arkitektur B 4.05
AAR4801 Arkitektur C 3.65
AAR4804 Arkitektur og antropologi -
AAR4812 Boligens teori og historie 3.16
AAR4814 Boligkunnskap 3.57
AAR4816 Byøkologisk planlegging. Metode 3.60
AAR4820 Byøkologisk planlegging. Teori 3.45
AAR4825 Bygningsdokumentasjon og tilstandsanalyse 3.60
FRA0501 Fransk I 3.36
AAR4828 Eiendomsutvikling 3.64
AAR4845 Landskapsanalyse 3.41
AAR4850 Lys og belysning 3.24
<< 3 av 201 >>