Fagkode Navn Snitt
TØL4121 Renewable Energy Technology 2.67
AAR4905 ByLAB - byforming teori, forskning, praksis 3.50
AAR4910 Byggematerialer. Massive konstruksjoner. Materialenes egenskaper, anvendelse og estetikk 3.56
AAR4912 Eksperter i team - Bærekraftig arkitektur 4.00
AAR4913 Eksperter i team - Arkitektur - bygging med kortreiste byggematerialer 4.33
AAR4914 Eksperter i team - Building Resilience to Urban Disaster, using Trondheim as a Live Project 4.01
AAR4950 Programmering og evaluering av bygninger 3.91
AAR4965 Visuell kommunikasjon 2 B 4.18
AAR4990 Masteroppgave i arkitektur 3.20
AAR5400 M.Sc. Thesis in Urban Ecological Planning 3.88
BK1000 Introduksjon til grafiske teknikker -
BK1200 Atelierarbeid -
BK2450 Kunstnerisk utvikling 2 -
BK2600 BFA utstilling -
BK3220 Art and Common Space 2 -
BK4250 Arkitektur og foto - en introduksjon til historie, teori og praksis i arkitekturfotografi -
AAR4220 Region- og kommuneplanlegging 3.37
AAR4300 Arkitektur 1 - Introduksjon til Arkitektur-Rom-Struktur og Form -
AAR4360 Arkitekturens teori og historie B 3.15
AAR4365 Arkitektur 5 - By-og tettstedsforming 3.49
<< 2 av 201 >>