Fagkode Navn Snitt
AAR1000 Arkitekturhistorie 2.92
AAR4215 Reguleringsplanlegging 3.43
AAR4225 Samordnet areal- og transportplanlegging 3.37
AAR4400 Form og farge 1 -
AAR4405 Konstruksjonslære -
AAR4410 Arkitektur 2 - Bygningens komponenter -
AAR4430 Arkitekturens teori og historie A 2.82
AAR4435 Form og farge 2 3.32
AAR4440 Arkitektur 4 - Boligprosjektering 3.38
AAR4460 Arkitekturens teori og historie C 4.07
AAR4465 Arkitektur 6 - Større bygg i plankontekst 3.10
TØL4061 Sustainable Manufacturing Systems 3.36
TØL4081 Project work 3.58
AAR4600 Arkitektur A 3.74
AAR4602 Arkitektonisk formgiving/komplekse programmer - Trippel arkitektur 3.56
AAR4605 Byforming og Arkitektur 3.46
AAR4630 Visuell kommunikasjon 2 A 3.96
AAR4897 Workshop -
AAR4900 Arkitektur B 3.86
AAR4901 Arkitektur C 3.70
<< 1 av 201 >>